Política de privacidade

INFORMACIÓN SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

Responsable

Quen é o responsable do procesamento dos teus datos?

Identidade: TOMÁS BARCIA RODRÍGUEZ End. postal:

ALDEA DE ARRIBA 13, FOFE – 36873 COVELO (PONTEVEDRA) Teléfono:

986668750

Correo electrónico: info@rectoraldefofe.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidade Con que finalidade procesamos os teus datos persoais?

Se es cliente:

Procesamos a información co fin de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación.

Se contactas por correo electrónico: Procesamos a información para xestionar, responder e almacenar as peticións de información recibidas por correo electrónico.

Así como xestionar a relación comercial para posibilitar a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

 

Se realizas unha reserva dende a web:

Procesamos a información co fin de xestionar a relación comercial, posibilitando a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se contactas a través do formulario da web:

Procesamos os datos para xestionar a consulta, queixa, suxestión e/ou reclamación.

Se es candidato:

Procesamos a información para xestionar a relación cos candidatos que opten a un posto vacante na empresa.

 

 

Tempo

Canto tempo conservaremos os teus datos? Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte da persoa interesada.

Tendo en conta os prazos establecidos pola lexislación respecto á prescrición de responsabilidades.

 

Lexitimación

Cal é a lexitimación para o procesamento dos teus datos?

 

Baseámonos no consentimento da persoa interesada, na execución do contrato ou no interese lexítimo.

 

 

 

 

 

Destinatarios

A que destinatarios se lles comunicarán os teus datos? Cando te hospedes, cederemos os datos aos corpos e forzas de seguridade do Estado de acordo coa normativa de Protección da Seguridade Cidadá.

Os datos poderanse ceder a terceiros sempre que exista unha obriga legal.

 

Os seguintes encargados do procesamento poden procesar e/ou acceder aos teus datos:

-Asesoría, para prestar servizos de xestión e asesoramento fiscal e contable.

-Empresas de informática coa finalidade do mantemento das aplicacións e sistemas informáticos.

-Empresas de consultoría, certificación e/ou asesoramento xurídico.

 

 

 

 

 

 

 

-Empresas que xestionan actividades e/ou excursións, co fin de xestionar a reserva ao hóspede.

Dereitos

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se en TOMÁS BARCIA RODRÍGUEZ estamos a procesar datos persoais que lle concirnan ou non.

Tes dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos á persoa interesada, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu procesamento, a opoñerse ao procesamento e á portabilidade dos datos.

 

Tes dereito a retirar o consentimento que nos outorgaras para calquera finalidade específica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

 

 

 

Podes exercer os teus dereitos de protección de datos por escrito en ALDEA DE ARRIBA 13, FOFE -36873 COVELO (PONTEVEDRA).

Procedencia

Como obtivemos os teus datos? Os datos obtivéronse directamente da persoa interesada ou do seu representante legal.

As categorías de datos que se empregan son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, enderezo postal, teléfonos, correo electrónico.

-Datos bancarios: para a domiciliación do pago. -Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.