Arte na reitoral

A casa alberga obras de arte que atopan o lugar que lles corresponde nas paredes e recunchos da reitoral. É fundamental un paseo pola casa para contemplar e interiorizar o sentido e o espírito de cada obra. Artistas, escultores, pintores e fotógrafos imprimen o seu talento na casa.